EyeTech TM5 mini

EyeTech TM5 mini

Bij oogsturing kijkt een speciale camera naar je ogen. Na een korte kalibratie ben je klaar om de Tellus 5, Tellus i5 of Mobi 3 met je ogen te bedienen. Het muispijltje volgt de beweging van je ogen. Kijk je naar een vakje, dan wordt de muiscursor meteen op het vakje geplaatst. Blijf je naar het vakje kijken, dan wordt het automatisch geselecteerd. Je kan er ook voor kiezen om het vakje te selecteren door even je ogen te sluiten.

Er zijn meerdere oogbesturingssystemen beschikbaar. De ervaring leert ons dat de keuze van de camera afhangt van de toepassing en van de gebruiker. De ene persoon zal goed kunnen werken met het ene systeem terwijl iemand anders de voorkeur zal geven aan het andere systeem. De keuze voor een oogbesturingssysteem kan los van de keuze voor de Tellus 5 of Mobi 3 gemaakt worden.

Deze modulaire aanpak zit eveneens verwerkt in Mind Express 4 zodat je steeds met hetzelfde programma kan blijven werken. Mobi 3 en Tellus 5 kan je combineren met de EyeTech TM5 mini.

Oogsturing kan je zowel in Mind Express als in andere applicaties gebruiken.

Loading...