Aangepaste alarmen

Zowel in de thuissituatie als in een instelling wordt vaak gebruik gemaakt van een oproepsysteem. Ook deze integreren wij met de omgevingsbesturing. Hierbij wordt altijd nagedacht over eenvoudig gebruik, zoals bijvoorbeeld het automatisch aansturen van het alarm wanneer een knop lang ingedrukt wordt. Tevens zijn  de Dimo en de Home Servant 2i uitgevoerd met een nood systeem waardoor het kunnen alarmeren altijd gewaarborgd blijft, zelfs bij uitval smartphone en/of elektriciteit.

Loading...