Vergoeding van onze hulpmiddelen

In de meeste gevallen kan een hulpmiddel of aanpassing worden vergoed. Hiervoor zijn echter verschillende instanties. De instantie die een vergoeding kan toekennen is afhankelijk van het soort hulpmiddel dat nodig is en de persoonlijke (woon-)situatie. Hier vindt u instanties waar een hulpmiddel aangevraagd kan worden.

Zorgverzekeraar
De meeste hulpmiddelen worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de regeling hulpmiddelen. (communicatiehulpmiddel, omgevingsbesturing, armondersteuning voor op de rolstoel, computeraanpassingen)

WLZ (Wet Landurige Zorg)
Wanneer u in een verpleeghuis of revalidatiecentrum verblijft, kan een hulpmiddel (bijvoorbeeld een rolstoel of rolstoelaanpassing) via de instelling door de AWBZ vergoed worden. Of dit zo is wordt bepaald door uw indicatie.

UWV (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
Alléén wanneer u een hulpmiddel (communicatiehulpmiddel, computeraanpassing, armondersteuning) wilt gebruiken om te kunnen studeren of werken, kan het hulpmiddel via het UWV door de WIA vergoed worden. Download direct het formulier vergoedingsaanvraag UWV

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Wanneer u zelfstandig woont en het hulpmiddel draagt ertoe bij dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen (rolstoel-aanpassingen, intercomsysteem). De regels voor vergoedingen verschillen per gemeente.

 

Voor sommigel kosten bestaan geen wettelijke regelingen of vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan de extra kosten voor vervoer, woninginrichting, computergebruik of specifieke hulpmiddelen. Mogelijk kunt u hiervoor wel terecht bij fondsen voor individuele hulp. Klik hier voor meer informatie over individuele financiële hulp van fondsen.


 

 
 

Ons aanbod
Nieuwsbrief
Meld u aan
Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Afmelden

 
Loading...